avana LLC

P.I.W.O.

Dla stacji MetroTV zaprojektowałam i zanimowałam czołówkę, tyłówkę belki i jingiel programu publicystycznego P.I.W.O.